คำแนะนำ

1. กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่องด้านบน เพื่อตรวจสอบว่า เคยมีบัญชีผู้ใช้งานกับระบบลงทะเบียน แล้วหรือไม่

2. ถ้าตรวจสอบพบว่า เคยมีบัญชีผู้ใช้งานกับระบบแล้ว ให้ผู้สมัครสามารถคลิกที่ลิงค์ "เข้าสู่ระบบ" โดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่

3. ถ้าตรวจสอบ ไม่พบว่ามีบัญชีผู้ใช้งาน หรือเป็นผู้สมัครรายใหม่ ให้คลิกที่คำว่า ❱❱ "สมัครสมาชิก"

-------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปชต.) ทางออนไลน์


ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ ในกรณีที่สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครระบุไว้เป็นเท็จ สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนและยกเลิกการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว